Кафтан Юрій МихайловичКафедра комп’ютерної техніки та програмування заснована у вересні 2000 р. Її організатором та першим керівником став спеціаліст своєї справи досвідчений педагог к.т.н. Голубенко Г.О. До її складу увійшли викладачі: Зівенко В.О., Таргунакова Н.І., Плоткіна О.Г., Лук’яненко П.В., Грешнов Н.Ю., Сомрякова І.Ф., Павлін Є.А., Шарейко Д.Ю., Мельник В.А., Вижол Ю.О., які вже мали значний досвід роботи в начальних закладах м. Миколаєва.

В 2003 році на кафедру прийшли молоді фахівці, випускники УДМТУ ім. адмірала С.О. Макарова Власьєв К.Є., Черткова Ю. О., Білоніжко М.О., які привнесли сучасні знання та погляди на науково-педагогічну роботу кафедри. Є вже й викладачі-випускники кафедри – Кафтан Ю.М., Чернявський О.С. Черткова Юлія Олександрівна

Підготовка фахівців з комп’ютерної інженерії в Миколаївському політехнічному інституті розпочалась з 2004 року за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”, що було викликано різким підвищенням потреб в фахівцях з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Це визначається наявністю у Миколаївському регіоні великої кількості фірм, державних і приватних підприємств та установ, які займаються використанням, супроводженням або розробкою комп'ютерних систем та мереж. Кожного року заявки підприємств різної форми власності значно перевищують кількість випускників з цієї спеціальності. Кафедра “Комп’ютерної техніки та програмування” забезпечує підготовку бакалаврів з напрямку “Комп’ютерна інженерія”, а також спеціалістів ”Комп’ютерних систем та мереж”.

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Активну участь студенти беруть і у міжвузівських заходах. Так, на конференції з комп’ютерних технологій, яка проходила у м. Києві, студент Андрій Капінус за розробку кращої ігрової програми зайняв призове місце і був нагороджений Почесною грамотою.

Кожен рік на кафедрі спільно з викладачами та студентами Миколаївського політехнічного коледжу проходять змагання з «Брейн-рингу». Команда з представників кафедри завжди відрізняється своєю ерудицією і займає почесні місця.

                    

Починаючи з 2005 року, викладачі кафедри беруть активну участь в щорічній Міжвузівській науково-практичній конференції «Науковий потенціал вищої школи». Наукові доповіді Голубенко Г.О., Зівенко В.О., Черткової Ю.О. викликали зацікавленість у науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

                    

З 2005 року на посаді заступника завідуючого кафедри комп’ютерної техніки та програмування працювала Черткова Ю.О., яка значну увагу приділяла подальшому розвитку методичного та  наукового забезпечення кафедри.

Голубенко Георгій Олександрович

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію та свій науково-технічний рівень у відділах комп’ютерних технологій підприємств та організацій міста. Викладачі Черткова Ю.О., Кафтан Ю.М., Білоніжко М.О., Кузьма К.Т. навчаються в аспірантурі. Кафедра має постійні творчі зв’язки з провідними вузами та підприємствами України такими, як Донецький, Дніпропетровський, Запорізький, Одеський національні університети, Одеська національна морська академія, Міжнародний гуманітарний університет та інші.

Статті викладачів кафедри друкуються в багатьох наукових виданнях, збірниках наукових праць «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» та «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем».

Викладачі кафедри Голубенко Г.О. та Черткова Ю.О. за значні досягнення в науковій сфері та в зв’язку з 90-річчям заснування Національної академії наук України були нагороджені Почесними грамотами Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївського обласного управління освіти і науки.